Impressum

NAZIV: BADEM, obrt za pakiranje i proizvodnju, vl. Antonio Jukić
SJEDIŠE:  P. Preradovića 135, Đakovo
MBO: 98013289
OIB: 03461999494
OVLAŠTENE OSOBE: Antonio Jukić
BROJ TELEFONA: 095/ 824 8693
E-MAIL: [email protected]
WEB STRANICA: https://mmm-med.com/