Što je matična mliječ i od čega se sastoji?

U današnje vrijeme kada smo svakoga dana zatrpani mnoštvom novih informacija o superhrani i supernamirnicama, a savjeti izviru iz portala, Instagram profila, raznih stranica i web shopova, pršte iz časopisa i knjiga o zdravlju i prehrani, često nije lako zaključiti što je doista supernamirnica ili za koje se proizvode odlučiti u vlastitoj prehrani.
No jedno je sigurno, matična mliječ zasluženo stoji na tronu zdrave hrane i prirodnih proizvoda!

Matična mliječ se naziva i pčelinjim “mlijekom”.  Pčelinje mlijeko proizvode mlade pčele, stare tek pet do dvanaest dana. Proizvedenom hranjivom tvari hrane larve budućih pčela i trutova starosti do tri dana, kao i larve budućih matica sve do zatvaranja matičnjaka. Osim hranjenja ličinki tijekom kraćeg perioda, matična mliječ služi za cjeloživotnu ishranu matice.

U tome i leži tajna superiornosti matice nad svim ostalim pčelama. Naime, unatoč tome što je pčela kao i svaka druga, zahvaljujući matičnoj mliječi, matica postaje doslovno superjunakinjom među pčelama. Izdržljivija je, snažnija, dugovječnija, plodnija i zdravija od ostalih pčela. Životni vijek pčele radilice je od jednog i pol mjeseca, a matice do šest godina.

mmm med maticnjak i maticna mlijec

Matičnjak

Ova hrana sadrži sve vrste elemenata potrebne za rast i razvoj te normalno funkcioniranje organizma. Strukturni su joj elementi bjelančevine, energetski masti i ugljikohidrati, dok minerali predstavljaju neorganski element. S ovakvim sastavom i svojstvima, matična mliječ zasigurno zaslužuje stajati na tronu zdravih prirodnih proizvoda.
Najzastupljeniji su vitamini A, C, D i E, a visoko su koncentrirani B5 i B6. Od minerala sadrži kalij, natrij, kalcij, fosfor, magnezij, željezo, cink, sumpor, kobalt, krom, bizmut i bakar.

Aminokiseline koje se nalaze u najvišem postotku su prolin, lizin, glutaminska kiselina, alanin, fenilalanin, aspartat i serin. Uz sve navedeno MM sadrži i 10-HDA, nezasićenu masnu kiselinu koja se ne može pronaći nigdje drugdje u prirodi. Prema preporukama ISO i IHC udio 10-HDA bi trebao zadovoljiti minimum od 1,4%. Analiza ove matične mliječi pokazala je da je udio 10-HDA 2,23% što ju čini vrlo kvalitetnom.

Kako se čuva matična mliječ?

Matična mliječ se nakon prikupljanja iz matičnjaka čuva na -18°C pri čemu zadržava ljekovita svojstva. Za dnevnu upotrebu uzimaju se manje količine i drže se u hladnjaku na temperaturi od 0°C do 5°C. Takvo je čuvanje i korištenje najkvalitetnije jer na temperaturi iznad 6°C i pri dnevnoj svjetlosti propada.

Primjena matične mliječi

S obzirom na sve blagodati matične mliječi, ne čudi da su ju ljudi odlučili uključiti u vlastitu prehranu te iskoristiti za jačanje vlastitog imuniteta i osnaživanje organizma. Zahvaljujući složenim kombinacijama vitamina i minerala i raznih drugih kemijskih spojeva, matična mliječ predstavlja važan faktor i u prevenciji raznih bolesti, i u liječenju organizma.

Za “kraljevskom hranom” posegnite ako imate problema s bronhijalnom astmom, ako liječite bolesti jetre, trebate pomoć sa zarastanjem prijeloma kosti ili tretiranjem kožnih bolesti. Također, koristite ju kako biste spriječili razvoj i razmnožavanje bakterija i virusa u organizmu. Matična mliječ smanjuje umor, jača vitalnost, ubrzava oporavak i povećava apetit.

Konzumiranje

Pravilno uzimanje MM je ujutro i natašte. Ispod jezika, sublingvalno, uzimati 1-3 plastične žličice MM (zadržati bar 3 minute pod jezikom). Nakon što se proguta barem 15 min ništa ne jesti. Dozirna plastična žličica priložena je u svakom pakiranju. Količina MM koja stane u jednu žlicu je 0,3 grama. Preporučena doza je 1 gram dnevno za odrasle osobe.

Za djecu (stariju od pet godina) preporučuje se maksimalna doza od 0.5 grama. Maksimalna godišnja doza je 180 grama (18 bočica). Predviđeno je uzimanje 30 dana po jedan gram dnevno zatim pauza 30 dana pa ponovo konzumiranje i tako u krug. Matična mliječ zapakirana je u propisnoj tamnoj staklenoj ambalaži koja se nalazi u stiropornoj kutijici radi boljeg čuvanja temperature pri transportu.

mmm med maticna mlijec

Matična mliječ u stiroporu

Zdravstvene dobrobiti

Različita in vivo i in vitro istraživanja, pokazuju kako matična mliječ ima povoljne učinke na zdravlje zbog prisustva bioaktivnih tvari (Oršolić, 2013). Najznačajnija bioaktivna tvar matične mliječi je 10-HDA, te antibakterijski proteini i protein apisin koji potiče proliferaciju monocita ljudskog organizma.
Na sisavcima su ispitani brojni fiziološki i farmakološki učinci, a neki od njih uključuju vazodilataciju i sniženje krvnog tlaka, sniženje vrijednosti kolesterola, antioksidativnu aktivnost, protuupalni, imunomodulacijski, antimikrobni, antiosteoporozni i protutumorski učinak kao i usporavanje procesa starenja (Oršolić, 2013).

Dugovječnost

Tijekom starenja dolazi do narušavanja homeostaze nakupljanjem reaktivnih vrsta kisika i posljedičnog oštećenja DNA, bjelančevina i lipida.
Ispitivanja su pokazala kako matična mliječ smanjuje i/ili sprječava oksidativna oštećenja u stanicama što posljedično produžava životni vijek. Literaturni podaci navode kako (2E)-10-hidroksidec2-enska kiselina i 10-hidroksi-decenska kiselina u prisutnosti askorbinske kiseline potiču sintezu transformirajućeg faktora rasta koji potiče sintezu kolagena, glavnog proteina vezivnog tkiva (Oršolić, 2013).

mmmm med maticna mlijec

Elementi prisutni u matičnoj mliječi

Utjecaj na središnji živčani sustav

Napretkom medicine i povećanjem broja starije populacije, povećava se pad kognitivnih mogućnosti te porast neuropsihijatrijskih poremećaja kao što je Alzheimerova bolest i depresija. Istraživanja su pokazala kako matična mliječ potiče neurogenezu svih vrsta stanica živčanog sustava (neurona, astrocita i oligodendrocita).

Također istraživanja sugeriraju kako matična mliječ potiče ekspresiju mRNA neurotrofičkog čimbenika glija stanica (GDNF), koji je dominantan marker aksona u hipokampusu (područje mozga zaduženo za prevođenje informacija iz kratkoročnog u dugoročno pamćenje) (Oršolić, 2013).

Dijabetes

Matična mliječ sadrži određene tvari molekulski slične inzulinu za koje istraživanja navode kako mogu potaknuti sintezu preadipocita u adipocite.

Istraživanja na miševima oboljelim od dijabetesa tipa 2 pretpostavljaju kako bi dugotrajna primjena matične mliječi bila učinkovita u sprječavanju inzulinske rezistencije, a uočeno je kako matična mliječ potiče regeneraciju stanica gušterače što posljedično potiče adekvatnu sintezu inzulina i sprječava nastanak dijabetesa (Oršolić, 2013).

Protutumorski učinak

Protutumorski učinak pripisuje se aktivnoj komponenti 10-HDA i zasićenim dikarboksilnim kiselinama (sukcinska, adipinska, pimelinska, glutarna, suberinska, sebacinska i azelainska kiselina).
Učinak je ispitan na određenim vrstama karcinoma te je zamijećeno kako navedene komponente kojima se pripisuju imunomodulatorna svojstva, potiču smanjenje broja tumorskih stanica, kroz sintezu T limfocita, stanica ključnih za obranu organizma od virusa i tumorskih stanica (Oršolić, 2013).

mmm med maticna mlijec

Antioksidativni učinak

Istraživanja su pokazala kako slobodne aminokiseline matične mliječi djeluju antioksidativno kroz povećanje razine glutationa (GSH), endogenog peptidnog antioksidansa, te endogenih antioksidativnih enzima glutation peroksidaze (GPx), aktivnosti glutation-S-transferaze (GST) i superoksid dismutaze (SOD). Također je uočeno smanjenje toksičnosti izazvano tetraklormetanom, paracetamolom i kadmijem na stanice hepatocita, što umanjuje posljedičnu genotoksičnost i nefrotoskičnost (Oršolić, 2013).

Antialergijski učinak

Istraživanja na miševima pokazala su kako glikoprotein MRJP3 (eng. major royal jelly protein; MRJP3, glavni protein matične mliječi) posjeduje antialergijski učinak budući da inhibira interleukine IL-4. Stoga bi imunoregulatorni učinak MRJP3, mogao imati klinički značaj pri razvoju antialergijskih peptida (Oršolić, 2013).

Antimikrobna aktivnost

Današnje farmaceutsko tržište ima niz problema zbog rezistencije mikroorganizama na antibiotike, gdje se javlja potreba za razvojem nove vrste antibiotika. Plijesni i bakterije koje luče određene tvari izvor su novih antibiotika, a kukci su tek odnedavno predmet istraživanja.
Mnoge studije dokazale su antibakterijsko djelovanje matične mliječi djelovanjem 10-HDA, različitih proteina i peptida koji djeluju inhibitorno na gram-pozitivne i gram-negativne bakterije (Oršolić, 2013).

Učinak na kardiovaskularni sustav

Ispitivanja u in vitro uvjetima navode kako trans-2-oktenoična kiselina i 10-HDA, sudjeluju u kontroli krvnog tlaka zbog čega im se pripisuje antihipertenzivni učinak. Nadalje, ACE inhibitorni peptidi matične mliječi otporni su na želučano-crijevne proteaze, stoga u krvotoku mogu djelovati antihipertenzivno regulacijom prostaglandina i dušikovog monoksida (Oršolić, 2013).

Naručite svoju dozu matične mliječi na: https://mmm-med.com/proizvod/maticna-mlijec-s-analizom/

Literatura: Fizikalno-kemijske karakteristike matične mliječi, diplomski rad

Vukadin, Ilijana Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Zavod za ispitivanje hrane i prehrane
Katedra za kakvoću hrane

Oršolić N: Učinkovitost biološki aktivnih sastavnica matične mliječi: analiza i standardizacija. Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 64:445-461, 2013.